اصفهان، بزرگمهر، هشت بهشت شرقی، روبروی کوچه ۲۸

تعمیرات

تعمیرات ریموت

آسناتک ارائه دهنده انواع موتور های کنار رو برای انواع پرده های کناررو سلطنتی و کلاسیک به صورت تک موتوره و دو موتوره و کلاسیک به صورت تک موتوره و دو موتوره و همچنین ارائه انواع موتورهای بالارو برای انواع پرده های شید ، زبرا ، شب و روز و کرکره می باشد

ادامه مطلب

تعمیرات ریل

موتوره و دو موتوره و همچنین ارائه انواع موتورهای بالارو برای انواع پرده های شید ، زبرا ، شب و روز و کرکره می باشد . رو برای انواع پرده های شید ، زبرا ، شب و روز و کرکره می باشد .

ادامه مطلب

تعمیر موتور پرده برقی

آسناتک ارائه دهنده انواع موتور های کنار رو برای انواع پرده های کناررو سلطنتی و کلاسیک به صورت تک موتوره و دو موتوره و کلاسیک به صورت تک موتوره و دو موتوره و همچنین ارائه انواع موتورهای بالارو برای انواع پرده های شید ، زبرا ، شب و روز و کرکره می باشد

ادامه مطلب
بستن
آسناتک