اجزای تشکیل دهنده پرده برقی کناررو

انواع موتور و ریل پرده برقی کناررو چطور عمل می کند؟

برای برقی کردن پرده فقط نیاز به ریل مخصوص پرده برقی و موتور پرده برقی نیاز است موتور به ریل وصل می شود. با اتصال برق به موتور پرده برقی می توان از روش های گوناگون مثل ریموت کنترل، پرده ها را باز و بسته کرد. و در موقعیت موردنظر ان را متوقف کرد. همچنین در خانه های هوشمند با اتصال پرده برقی با پروتکل های استاندارد میتوان پرده را جابه جا کرد. تجهیزات پرده برقی موارد زیر است :

۱-موتور پرده ۲-ریل پرده برقی ۳-ریموت کنترل

موتور پرده برقی کناررو

موتور های پرده برقی کناررو با دو قدرت ۲ نیوتن و ۱ نیتون قادر به جایی پرده تا وزن ۶۰ کیلوگرم می باشد. این موتورها امکان برقی کردن انواع پرده های از وسـط بازشـو و یا از کنار باز شـو را با قابلیت نصب بر روی سـقف و یا دیوار با ریل مسـتقیم و یا خمیده فراهم می کند. موتور های پرده برقی در انواع مختلف، در مدل ها AC و DC که به صورت فازی و پالسی نیز در خانه هوشمند کنترل میشوند. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببنید.

ریل پرده برقی

ریل پرده کناررو

ریل  های کناررو از یک تسمه استفاده می کند. مانند یک نوار نقاله می ماند که به صورت یک حرکن رفت و برگشتی در طول ریل امتداد دارد. در دو طرف ریل یک قرقره متصل به گیربکس وجود دارد و تسمه بر روی این قرقره ها حرکت می کند. هم اورد بر روی یک نقطه از تسمه متصل می شود ( برای کناررو یک نقطه و برای وسط بازشو دو نقطه ) و با حرکت موتور تسمه حرکت کرده و هم اورد پرده را جابه جا می کند. همچنین انواع ریل پرده برقی را در اینجا ببنید.

ریموت پرده کناررو

همانطور که می دانید ریموت قطعه ای است که با زدن کلید روی آن فرمان صادر شده و پرده ها از راه دور عمل کرده و حرکت می کنند. انواع ریموت ها در تعداد کانال مختلف جهت کنترل چندین پرده در فرکانس های مختلف موجود می باشد .

ریموت پرده برقی کنار رو

سوال خود را در رابطه با این پست اینجا از ما بپرسید