گروه فنی مهندسی آسناتک

موتور کناررو و متراژ ریل متناسب با ان

موتور کناررو و متراژ ریل متناسب با ان

Solution motorize your curtain

Smart Asnatech 

قدرت موتور پرده برقی کناررو

موتور های پرده برقی کناررو با دو قدرت ۲ نیوتن و ۱ نیتون قادر به جایی پرده تا وزن ۶۰ کیلوگرم می باشد. با توجه به وزن پرده و متراژ ریل، قدرت موتور خود را انتخاب کنید.

ریل پرده برقی

متراژ ریل پرده برقی کناررو

با توجه به جدول زیر با دانستن طول ریل و استایل ریل از نظر یک طرفه یا دوطرفه بودن و یا منحنی و صاف بودن ریل همچنین داشتن رابط پیچ ۹۰ درجه به صورت تکی یا دو تایی می توانید ماکزیمم وزن قابل تحمل موتور را از جدول انتخاب کنید. توجه کنید این اعداد برحسب کیلوگرم و  بیشترین وزن قابل تحمل می باشد. با رعایت نکات نصب و انتخاب موتور و ریل مناسب میتوانید بر راحتی پرده های سنگین وزن را جابه جا کنید.

جدول پارامتر ظرفیت جابه جایی وزن پرده در موتور ۲ نیوتن بر متر (بر حسب کیلوگرم)

طول ریل
صاف یکطرفه
صاف دو طرفه منحنی یک طرفه منحنی دو طرفه یکطرفه یک ۹۰ درجه
دو طرفه یک ۹۰ درجه
یکطرفه دو ۹۰ درجه دو طرفه دو ۹۰ درجه
۴ متر ۵۰ ۶۰ ۲۱ ۳۱ ۴۰ ۴۵ ۳۰ ۳۵
۸ متر ۴۵ ۵۵ ۱۶ ۲۱ ۳۵ ۴۰ ۲۵ ۳۰
۱۲ متر ۴۰ ۵۰ - - ۳۰ ۳۵ ۲۰ ۲۵

سوال خود را در رابطه با این پست اینجا از ما بپرسید

نوشته شده در تاریخ مهر ۱۶, ۱۳۹۹ توسط web-manager

این مقاله مربوط به موضوعات زیر است: